Category: Gulf News

Dubai | Abu Dhabi | Sharjah | Ajman | RAK | UAQ | Fujairah

 

கோல்டன் ரெசிடென்சி விசாவிற்கு சலுகை 4

கோல்டன் ரெசிடென்சி விசாவிற்கு சலுகை – அறிவித்த அமீரக அரசு

கோல்டன் ரெசிடென்சி விசாவிற்கு சலுகை: கோல்டன் ரெசிடென்சி விசாவிற்கான விதிமுறைகளையும் புதுப்பித்து புதிய அறிவிப்பை அமீரக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.