“நேற்று நான் உங்கள் மீட்பர். ஆனால் இப்போது நான் உங்கள் நீதிபதி”

Padithathil Pidithadhu - lawyer-judge-Lady Story
Padithathil Pidithadhu - lawyer-judge-Lady Story
Rate this post

நேற்று நான் உங்கள் மீட்பர். ஆனால் இப்போது நான் உங்கள் நீதிபதி: ஒரு இளம் பெண் ஒரு குற்றம் செய்தாள், அவள் நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்டாள். குற்றத்திற்கான தண்டனை ஆயுள் தண்டனை. அவள் உதவிக்காக கண்ணீர் வடித்தாள், ஆனால் யாருக்கும் உதவி கிடைக்கவில்லை. நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்ததும் அவள் அழ ஆரம்பித்தாள்.

அவளுடன் வந்த அவளுடைய குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் அழத் தொடங்கினர், ஆனால் நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால் ஏதோ நடந்தது. அந்த இளம் பெண் சாட்சிப் பெட்டியில் நிற்கும் முன், ஒரு நபர் எழுந்து நின்றார், நீதிமன்ற அறை அமைதியாக இருந்தது. அனைவரும் அவரைப் பார்த்தனர். அவர் உன்னதமாகவும் மென்மையாகவும் இருந்தார். அவர் சாட்சிப் பெட்டியில் நின்று அந்தப் பெண்ணின் சார்பாகப் பரிந்து பேசினார்.

வழக்கு கடினமாக இருந்தது, இருப்பினும் அவர் தனது வலிமை, ஆற்றல் மற்றும் வளங்களை பெண்ணின் சார்பாக போராட பயன்படுத்தினார். அந்த நபருக்கும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கும் இடையே நீண்ட சட்டப் போருக்குப் பிறகு, அந்தப் பெண் விடுவிக்கப்பட்டார். அந்தப் பெண் அந்த மனிதனின் முன் விழுந்து ‘நீங்கள் யார்’ என்று கேட்டாள், மறுநாள் அந்தப் பெண் வேண்டுமென்றே இன்னொரு குற்றத்தைச் செய்து, அதே நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்டாள்.

அவள் நீதிமன்ற அறைக்குள் நுழைந்தவுடனே, தீர்ப்பு இருக்கையில் தனக்காகப் பரிந்து பேசும் மனிதனைக் கண்டாள். அவர் இனி ஒரு வழக்கறிஞர் அல்ல, ஆனால் ஒரு நீதிபதி. முகத்தில் புன்னகையுடன் அந்த பெண்மணி ‘நான் மீண்டும் வந்துவிட்டேன்’ என்றாள்.

அந்த நபர் தலையை உயர்த்தி, ‘நேற்று நான் ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்ததால், நீங்கள் குற்றவாளியாக இருந்தபோதும் உங்களுக்காக போராடினேன். ஆனால் இன்று நான் நீதிபதியாக உள்ளேன், எனது தீர்ப்பு நியாயமாக இருக்க வேண்டும்’ என்றார். பெண்களின் கண்களில் கண்ணீருடன் அவள் இரண்டாவது முறையாக ‘நீங்கள் யார்’ என்று கேட்டாள், அந்த நபர் பதிலளித்தார்.

“நேற்று நான் உங்கள் மீட்பர். ஆனால் இப்போது நான் உங்கள் நீதிபதி”