2022 ஆம் ஆண்டு செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் பங்கேற்ற இளையவர் – ராண்டா செடார் | Seder, Randa

The Youngest Chess Participant in Chess Olympiad 2022
The Youngest Chess Participant in Chess Olympiad 2022
Rate this post

Chess Olympiad 2022ல் பங்கேற்கும் இளையவரான ராண்டா செடார், பாலஸ்தீனத்தின் ஹெப்ரோனைச் சேர்ந்த எட்டு வயதுதான். அவள் ஐந்து வயதிலிருந்தே அவளுடைய தந்தை அவளுக்கு சதுரங்கம் கற்பிக்கத் தொடங்கினார், அது விரைவில் அவளுடைய வாழ்க்கையாக மாறியது!

ராண்டா பல போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். அவர் பாலஸ்தீன பெண்கள் சாம்பியன்ஷிப்பில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தார் மற்றும் செஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் அணியில் இடம் பெற்றார்.

ராண்டாவின் இறுதி இலக்கு ஒரு பெண் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆகும். அவரது இந்தியப் பயணத்தின் முக்கிய குறிக்கோள், அவரது சிலையான கிராண்ட்மாஸ்டர் ஜூடிட் போல்கரைப் பார்ப்பதுதான்.

Randa Seder
Randa Seder

Competition: 44th Chess Olympiad 2022. Place: Mahaballipuram, Chennai, Tamil Nadu, India. Start Date: 28-Jul-2022. End Date: 10-Aug-2022; Control type: Standard.

ராண்டா சேடார் அபார வெற்றி: ஒலிம்பியாட் அறிமுக போட்டியில் அசத்தினார்