ஆன்மிக தகவல் – திருவள்ளூர் வீரராகவப்பெருமாள் கோயில்

விஷ்ணுவே வீரராகவப் பெருமாளாக இக்கோவிலில் குடி கொண்டுள்ளார், தீராத நோய்களை தீர்த்து வைப்பார். 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான இத்தலம் .