பாரிஸ் ஒலிம்பிக் டிக்கெட்டுகள், 2024

பாரிஸ் ஒலிம்பிக் 2024க்கான டிக்கெட் விலை ஒரு டிக்கெட்டுக்கு $26 எனத் தொடங்கி , ஒலிம்பிக் 2024 பாரிஸில் அதிக கிராக்கி உள்ள நிகழ்விற்கான டிக்கெட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட $710 ஆக உயரும் என்று அறிக்கை கூறுகிறது.