பூரன், வைஸ், லிட்டில் கிளாடியேட்டர்களை மீண்டும் அபுதாபி டி10 சாம்பியன் ஆக்கினர்

Abu Dhabi T10 Champion 2022 Abu Dhabi T10 Champion 2022 அபுதாபி டி10 சாம்பியன்: இருபத்தி இரண்டு பேர் 90 நிமிடங்களுக்கு ஒரு பந்தை அடித்து இறுதியில் டெக்கான் கிளாடியேட்டர்ஸ் எப்போதும் வெற்றி பெறுவார்கள்.