ஆன்மிக தகவல் – ஆடிப்பூரம்:

ஆடிப்பூரம் என்னும் விழா ஆடி மாதத்திலே பூர நட்சத்திரம் உச்சத்தில் இருக்கும் போது கொண்டாடப்படுவது. அம்மன் பிறந்தநாள்.