ஆன்மிக தகவல் – சுபகாரியங்களில் அட்சதை போடுவது ஏன்?

திருமணம் போன்ற சுபநிகழ்ச்சிகளின் போது தூவி வாழ்த்துவதில் மலர்களைவிட மேலானது அட்சதை. அட்சதை இல்லாதபோதே மலர்களும், புனித தீர்த்தமும் பயன்படுத்த