டைட்டானிக் நீர்மூழ்கிக் கப்பல் தேடுதல்: துபாயைச் சேர்ந்த கோடீஸ்வரரை அட்லாண்டிக்கில் காணவில்லை

டைட்டானிக் கப்பலை ஆய்வு செய்த நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் துபாயைச் சேர்ந்த கோடீஸ்வரர் ஒருவர் காணாமல் போனார். டைட்டானிக் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்