பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு 800 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் – 2023

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு 800 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துத்துறை அறிவித்துள்ளது. பண்டிகை முடிந்து திரும்பும் பயணங்கள்!