உலகத்தின் 10 சிறந்த செஸ் வீரர்கள் (எல்லா காலத்திலும்) | Chennai Chess Olympiad

10 சிறந்த செஸ் வீரர்கள்: எல்லா காலத்திலும் உலகின் மிக சிறந்த டாப் 10 செஸ் வீரர்கள். பட்டியலில் மேக்னஸ் கார்ல்சன் எந்த இடம் தெரியுமா? படிக்க