தேசிய மரவள்ளிக்கிழங்கு தினம் ஜூன் 28, 2023

ஜூன் 28 தேசிய மரவள்ளிக்கிழங்கு தினம் எங்கள் சுவையான மரவள்ளிக்கிழங்கு சமையல் குறிப்புகளுடன் கொண்டாடுங்கள் மற்றும் இந்த தனித்துவமான மூலப்பொருளின் வரலாறு மற்றும் பல்துறை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்.