பில்லியனர் டின்னர் மற்றும் ஷோ அனுபவம் 2023

துபாயில் உள்ள தாஜ் ஹோட்டலில் பில்லியனர் டின்னர் மற்றும் ஷோ அனுபவத்திற்கான டிக்கெட் விலை USD168.39 இலிருந்து தொடங்குகிறது.