சென்னை போலீஸ் கமிஷனராக சந்தீப் ராய் ரத்தோர் நியமனம்

புதிய சென்னை கமிஷனராக சந்தீப் ராய் நியமனம் பற்றி படிக்கவும், மேலும் அவரது பின்னணி மற்றும் நகரத்தின் சட்ட அமலாக்கத்தில் அவர் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் பற்றி அறிந்து கொள்ளவும்.