சேரன் எக்ஸ்பிரஸ் 38வது ஆண்டுவிழா

புகழ்பெற்ற சேரன் எக்ஸ்பிரஸின் 38வது ஆண்டு நிறைவை எங்களுடன் கொண்டாடுங்கள், அதன் செழுமையான வரலாறு, பாரம்பரியத்தையும் நினைவுகூருவதில் சேருங்கள்.