தமிழக தலைமைச் செயலாளர் வி.இறை அன்பு தனது முழு பதவிக்காலத்தையும் முடித்து ஜூன் 30-ம் தேதி ஓய்வு பெற உள்ளார்.இறை அன்புக்குப் பதிலாக சிவதாஸ் மீனா நியமிக்கப்படுகிறார்

தமிழக தலைமைச் செயலாளர் வெ.இறை அன்புவின் சாதனைகள் மற்றும் எதிர்காலத் திட்டங்கள். அவரது தலைமை எப்படி மாநிலத்தை வடிவமைக்கிறது.