ஆன்மிக தகவல் – 100 திருப்பதி தரிசனத்திற்கு சமமான கோவில்

பத்மாவதி,  ஸ்ரீநிவாச பெருமாளுக்கு திருமணம் நடந்த இடம் என்ற வரலாற்று பெருமையுடைய நாராயணவனம் தலத்திற்கு இந்த பதிவின் மூலம் நாம் பயணம்…