மாண்டஸ் புயல் பெயர்: ‘மேன்-டஸ்’ பெயர் அர்த்தம், ஏன்? எப்படி உச்சரிப்பது?

Cyclone Mandous / மாண்டஸ் புயல் பெயர்: ‘மேன்-டஸ்’ பெயர் அர்த்தம், ஏன்? எப்படி உச்சரிப்பது?: உலக வானிலை மையத்தில் உறுப்பினர்களாக உள்ள நாடுகள் புயல்களுக்கு பெயர்களை பரிந்துரைத்து வருகிறது.