காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டியின் இரண்டாம் நாள், முழு இந்திய அட்டவணை!

காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியின் இரண்டாம் நாள் முழு இந்திய அட்டவணை இங்கே…