சங்கர் ஜிவாலின் எழுச்சி: சென்னை கமிஷனர் முதல் டிஜிபி

ஷங்கர் ஜிவாலின் சென்னை கமிஷனராக இருந்து காவல்துறை தலைமை இயக்குநராக (டிஜிபி) ஆன அற்புதமான பயணத்தைப் பற்றி படியுங்கள்.