தீரன் சின்னமலை | Dheeran Chinnamalai

தீரன் சின்னமலை: இந்திய விடுதலைப் போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டினர். பிரித்தானியக் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சியை எதிர்த்து போரிட்டவர்களுள் ஒருவர்.