படித்ததில் பிடித்தது – கடவுளின் தரிசனம்

அதோ தெரிகின்றதே ஒரு உயர்ந்த மலை , அங்கே அனைவரையும் அழைத்துக்கொண்டு வா. காட்சி தருகின்றேன்” என்று சொல்லி மறைந்தார்.