கோவையில் டிஐஜி விஜயகுமார் சுட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

கோவையில் டிஐஜி விஜயகுமார் தன்னைத்தானே சுட்டுக் கொண்டு மரணம் அடைந்த சம்பவத்தைப் படியுங்கள். சமூகத்தின் தாக்கத்தின் நுண்ணறிவுகளைப் பெறுங்கள்.