படித்ததில் பிடித்தது – வாழ்க்கை குறுகியது,  ஆனா அழகானது..

ஒரு கண்ணீர் கலந்த புன்னகையோட நாம சொல்லலாம் அவங்க கூடத்தான் சில நல்ல தருணங்களை நாம கழிச்சிருக்கோம்னு..வாழ்க்கை குறுகியது, ஆனா அழகானது.