ஆதார் எண்ணை மின் இணைப்புடன் இணைக்கும் பணி, அமைச்சர் ஆய்வு

ஆதார் எண்ணை மின் இணைப்புடன் இணைக்கும் பணி, அமைச்சர் ஆய்வு. டிசப்பர்‌ 31 வரை கால அவகாசம்‌, பொதுமக்கள்‌ பொறுமையாகவே பதிவு செய்துக்‌ கொள்ளலாம்‌.