மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ் பாஸ் திட்டம் தமிழ்நாடு

மாணவர்களுக்கு இலவச பஸ் பாஸ் திட்டம் பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் மாணவ, மாணவியருக்கு பேருந்தில் பயணம் செய்ய இலவச அனுமதிச் சீட்டு வழங்கும்