ஆன்மிக தகவல் – வண்டியூர் மாரியம்மன் தெப்பக்குளம்

தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் உள்ள வண்டியூர் மாரியம்மன் கோவில் தெப்பக் குளத்தின் நடுவே அமைந்த நீராழி மண்டபம் ஆகும்.