யார் இந்த சூப்பர் சுப்பு ? ரஜினி ஜெயிலர் 

ஜெயிலர் படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ‘ஹூக்கும்’ பாடல் இணையத்தை கலக்கி வரும் நிலையில், பாடலை எழுதிய சூப்பர் சுப்பு குறித்து சுவாரஸ்ய தகவல்,