அபுதாபியின் பிக் டிக்கெட் லாட்டரி வெற்றியாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டனர் – Big Ticket Series 253

ஜூலை 3, 2023 திங்கட்கிழமை அபுதாபியின் பிக் டிக்கெட் லாட்டரி நிகழ்ச்சியில் இந்தியக் குடியுரிமை பெற்றவர் ₹ 335,270,215 வென்றார்.