உலக இசை தினம் 2023

உலக இசை தினம் ஆண்டுதோறும் ஜூன் 21 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த தேதி கோடைகால சங்கிராந்தியுடன் ஒத்துப்போகிறது.