உடல் சூட்டை தணிக்கும், சத்துக்கள் நிறைந்த நுங்கு ஃப்ரூட் சாலட்

Nungu Fruit salad is a healthy fruit salad which comprises not only the healthy hydrant nungu but also other nutritious fruits in it. நுங்கு ஃப்ரூட் சாலட் செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.