எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் திருவாரூர் – காரைக்குடி அகல ரயில் பாதை | எர்ணாகுளம் – வேளாங்கண்ணி

எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் திருவாரூர் – காரைக்குடி: 12 வருடங்களுக்கு பிறகு முதல் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் | திருவாரூர் காரைக்குடி ரயில் பாதையில்!!!!!!