ஆன்மிக தகவல் – நடிகர் ரஜினிகாந்த் வாழ்கையில் நடந்த உண்மை நிகழ்வு

நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஒரு சிறந்த ராகவேந்திர பக்தர் என்பது பலர் அறிந்த விடயம். ஆனால் அவர் ராகவேந்திரரிடம் கோபித்த தருணம்.