டக்அவுட்: சென்னையில் உள்ள மிகப்பெரிய இன்டோர் சாகச விளையாட்டு அரங்கம்

சென்னையில் உள்ள டக்அவுட் மிகப்பெரிய இன்டோர் அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் அரங்குக்கான டக்அவுட் சென்னை டிக்கெட் விலை ரூ. 300 முதல்