சர்வதேச யோகா தினம் 2023

2015 ஆம் ஆண்டு தொடங்கியதிலிருந்து, சர்வதேச யோகா தினம் உலக அளவில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. ஜூன் 21 ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படும் வருடாந்திர திருவிழா