Tagged: Puduchery

Kabadi-Player-Expired-on-the-fild-during-state-level-tournament 1

கடலூர்: கபடி களத்திலேயே உயிரிழந்த வீரர் | அதிர்ச்சி வீடியோ

கபடி வீரர் விமல், மாநில அளவிலான கபடி போட்டியில் கலந்து கொண்டு களத்திலேயே உயிரிழந்த வீரர். சோகத்தில் அரங்கம். குடும்பத்தினருக்கு நிதியுதவி!