ராபின் உத்தப்பா பேட்டி: சிஎஸ்கே அணியுடன் விளையாடி எனது வாழ்க்கையை முடிக்க விரும்புகிறேன்

ராபின் உத்தப்பா பேட்டி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போன்ற அணியுடன் விளையாடி எனது வாழ்க்கையை முடிக்க விரும்புகிறேன்.