திருவாரூர்: வரலாறு படைக்க வரலாற்று பாடம் அவசியம்

வரலாறு படைக்க வரலாற்று பாடம் அவசியம்: வரலாற்று பாடத்தை தொடர முன் முயற்சி எடுக்க கேட்டுக் கொள்கிறோம் – திருவாரூர் முன்னாள் மாணவர்கள்.