செஸ் ஒலிம்பியாட்: இந்திய அணி வெண்கலப் பதக்கம்

44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி பெண்கள் பிரிவில் நாட்டிற்கு முதல் பதக்கத்தை வென்று வரலாறு படைத்தது.