கல்கி விமர்சனம் கடைசி வரை கல்கியை கண்ணுலயே காட்டலையேப்பா

கல்கியை வயிற்றில் சுமக்கும் சுமதியை (தீபிகா படுகோன்) பிடித்துக் கொடுத்தால் பெரிய தொகை கிடைக்கும் என அவரை பிடித்துக்.