திருவாரூரில் நடிகர் விஜய் ஆதரவாளர்கள் மகிழ்ச்சி

தமிழக வெற்றிக் கழகம்: திருவாரூரில் நடிகர் விஜய் ஆதரவாளர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சி

5/5 - (8 votes)

திருவாரூர் March 4, 2024: நடிகர் விஜய், ‘தமிழக வெற்றிக் கழகம்’ உருவானதை வெளிப்படுத்தி குறிப்பிடத்தக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். திருவாரூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் அவரது ஆதரவாளர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்திய செய்தி திருவாரூரில் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது. இந்தப் பிரகடனம் கவனத்தையும் எதிர்பார்ப்பையும் பெற்றுள்ளது, ஏனெனில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பின் குறிக்கோள்கள் மற்றும் திட்டங்கள் பற்றிய கூடுதல் விவரங்களைப் பின்பற்றுபவர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

தமிழக வெற்றி கழகம் (Tamilaga Vettri Kazhagam) என்பது தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ள அரசியல் கட்சியாகும். 2024 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 2 ஆம் தேதியன்று நடிகர் விஜய் இக்கட்சியை தொடங்கினார். தமிழ் மக்களின் வளர்ச்சியே இக்கட்சியின் நோக்கம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

திருவாரூர் பழைய பேருந்து நிலையத்தில் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது, இந்த முயற்சிக்கு விஜய்யின் ஆதரவாளர்களின் வலுவான ஆதரவையும் உற்சாகத்தையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. அந்த அமைப்பிற்கு ‘தமிழக வெற்றிக் கழகம்’ என்று பெயரிடும் நடிகரின் முடிவு, சமூக அரசியல் நிலப்பரப்பில் அது வகிக்கும் பங்கைப் பற்றிய ஆர்வத்தைத் தூண்டி, காரணத்திற்கு ஒரு நோக்கத்தையும் அடையாளத்தையும் சேர்க்கிறது. செய்திகள் தொடர்ந்து எதிரொலிப்பதால், இந்த வளர்ச்சி எவ்வாறு வெளிப்படும் மற்றும் பிராந்தியத்தில் நடிகரின் செல்வாக்கை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதைப் பார்க்க வேண்டும்.

திருவாரூரில் நடிகர் விஜய் ஆதரவாளர்கள் பட்டாசு வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் மகிழ்ச்சி.

Related Post