தென்னிந்திய நைட்டிங்கேல் ஜானகி அம்மாவின் குரலில் எப்போதும் மழலையும் இளமையும் உண்டு

தென்னிந்தியாவின் நைட்டிங்கேல் எஸ்.ஜானகி இதுவரை 4 தேசிய விருதுகளை பெற்றிருக்கிறார். பல்வேறு மாநில விருதுகளை 33 முறை வாங்கியிருக்கிறார்.