purpose Fasting During Ramadan

ரமலான் மாதத்தில் நோன்பு திறப்பின் நோக்கம்

ரம்ஜான் மாதம் அதாவது ரமலான் மாதம் என்பது அரபிய மொழியில் பாவங்களை கரைத்து நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடிய மாதம் என்று சொல்லப்பட்டு வருகின்றது.

Read More