Child Memory

குழந்தைகளுக்கு ஞாபக மறதி நீங்கி ஞாபகசக்தி அதிகரிக்க இதை கொடுங்கள்

படிப்பில் அதிக ஆர்வம் செலுத்தாமல் போய்விடுகிறது மற்றும் படிப்பது ஞாபகத்தில் இருக்காமல் மறந்து விடுகிறார்கள். காரணம் என்னவென்றால் சரியான.

Read More