Lord Muruga

தைப்பூச சிறப்புகளும் வழிபாடுகளும்

தைப்பூசம் என்று சொன்னதும் நினைவிற்கு வருபவர் முருகப்பெருமானே. அதிலும் பழனியில் இருக்கக்கூடிய முருகப் பெருமானின் ஆலயத்தில் மிகவும் சிறப்பான வழிபாடுகள் நடைபெறும்.

Read More