திருவாரூர் மண்டலத்தில் இன்று மின்தடை

TNEB PowerCut Today: தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் திருவாரூர் மண்டலத்தில் இன்று மின்தடை February 6, 2024

இன்று மின்தடை: திருவாருர் துணை மின்நிலையத்தில் மதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் 06-02-2024 அன்று காலை 9.00 முதல் மாலை 5.00 மணிவரை நடக்கும் என்று அறிந்துகொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Read More