ஆன்மிக தகவல் – ஓம்காரேஷ்வரர் கோயிலின் சிறப்புகள்

ஜோதிர் லிங்கங்களில் ஒன்றான ஓம்காரேஷ்வர் ஆலயம், மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தின் கான்வா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. நர்மதை நதியானது..