கந்த குரு கவசம் பாடல் வரிகள்

முருகனுக்கு உரிய செவ்வாய்க்கிழமை, கார்த்திகை நட்சத்திரமும் சேர்ந்து இருக்கிறது. இந்த நாளின் அற்புதத்தை வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது.