திருவாரூர் மண்டலத்தில் இன்று மின்தடை

TNEB PowerCut Today: தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் திருவாரூர் மண்டலத்தில் இன்று மின்தடை February 6, 2024

இன்று மின்தடை: திருவாருர் துணை மின்நிலையத்தில் மதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் 06-02-2024 அன்று காலை 9.00 முதல் மாலை 5.00 மணிவரை நடக்கும் என்று அறிந்துகொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Read More
திருவாரூர் மண்டலத்தில் இன்று மின்தடை

வடுவூர் பகுதியில் இன்று மின் தடை

வடுவூர் துணை மின் நிலையங்களில் இன்று (ஜன. 30) பராமரிப்புப் பணிகள் நடப்பதால், காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

Read More